Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

 

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!
Gdziekolwiek znajduje się twój znak,
Chrystus daje świadectwo swojej Paschy:
owego „przejścia ze śmierci do życia”.
I daje świadectwo miłości,
która jest mocą życia – miłości,
która zwycięża śmierć.
Bądź pozdrowiony, Krzyżu,
gdziekolwiek się znajdujesz,
w polach, przy drogach, na miejscach,
gdzie ludzie cierpią i konają, na miejscach,
gdzie pracują, kształcą się i tworzą.
Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka,
mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny,
i w każdym ludzkim sercu.
Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Bł. Jan Paweł II