M B pod Krzyżem

2 T B. Biczowanie Pana Jezusa

Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!»  Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15, 14-15)

Rozważajmy ból, jakiego doświadczył Jezus, cierpiąc za grzechy całego świata. Rozważajmy zjednoczenie Maryi z cierpiącym Zbawicielem. Prośmy Ją o łaskę zjednoczenia się w naszych cierpieniach z Męką Jezusa, by nasz ból nabrał wartości zbawczych.


Ukrzyżowanie
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 46).
Jezus umiera na krzyżu bardzo powolną śmiercią. Znamy smutną prawdę o tych, którzy Go opuścili, pozostawiając pod krzyżem tylko Jego Matkę, Jana oraz stojące nieopodal niewiasty.
Według psychologów śmierć jest najbardziej traumatycznym przeżyciem. Większość ludzi odczuwa głęboki lęk przed śmiercią, nie wiedząc, czego mają się spodziewać w momencie przechodzenia do innego świata. Nic nie możemy wtedy zrobić, jedynie otworzyć się i zaakceptować to doświadczenie.
Bardzo trudno jest być świadkiem odchodzenia do wieczności bliskich nam osób. Poproś Jezusa, by cię uzdrowił z najbardziej raniącego cię wspomnienia odejścia kogoś, kogo śmierć sprawiła ci największy ból. On pragnie uwolnić cię z tego ukrytego w podświadomości zranienia.
Poproś także o łaskę dobrej śmierci dla siebie i swojej rodziny, o wolność od lęku przed nią, jeśli on odbiera ci pokój. Gdy Pan uwolni nas od tego lęku, będziemy o wiele spokojniejsi i bardziej radośni. W ten sposób śmierć Jezusa przyniesie kolejne owoce w naszym życiu i zostaniemy uzdrowieni z tego, co oddziela nas od Jego wielkiej miłości.