O Janie Pawle II
On po prostu patrzył ludziom w oczy. I wtedy wydawało się, że poza nami świat nie istnieje o. Jan Góra OP
z książki W świetle pontyfikatu Jana Pawła