Trójca Święta

Całkiem samotny, ale z Tobą, Boże,
przemierzam swoją drogę.
Czego się mam bać, Władco dnia i nocy,
kiedy Ty jesteś obok?
Bardziej bezpieczny jestem w Twojej dłoni,
niż gdyby zastęp żołnierski mnie chronił.

Św. Kolumban Starszy

Przyziemną modlitwę i modlitwę wzniosłą
Zwracam ku przestworzom.
Ty je uporządkuj,
Miłosierny Boże.

Z „The Poem-Book of the Gael”

Bądź moim Widzeniem,
Panie mego serca:
wszystko jest dla mnie niczym
poza tym, że Ty jesteś.
Tyś mą najlepszą myślą
i we dnie i w nocy.
Czy śpię, czy czuwam,
Twoja obecność jest światłem.
Bądź moją Mądrością,
mym prawdziwym Słowem,
obym był zawsze z Tobą,
a Ty ze mną, Boże.
Tyś mym wspaniałym Ojcem,
a ja Twym synem drogim,
Ty masz mieszkanie we mnie,
razem jedno tworzymy.

Osiemnastowieczny tekst irlandzki