ogród

Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski,
za spoczynek i pokój tego dnia świętego, w którym rozważamy
wszystkie dobrodziejstwa Twoje i szukamy oblicza Twojego.
Dziękujemy Ci, Ojcze:
za wszystkie dowody Twojej dobroci w naszym życiu,
w naszych domach, w Twoim Kościele, w naszej parafii;
za tę wielką łaskę, że powołałeś nas, swoje dzieci
w świętym, apostolskim, katolickim Kościele;
za Twoją łaskę, przez którą czuwasz nad naszymi duszami
i ciałami i podtrzymujesz nas w chwilach trudnych;
za wspólnotę z wszystkimi, którzy wzywają imienia Twojego;
za Twoją dobroć, która przemawia do nas nieustannie
i błogosławi nam z darów Twego stworzenia;
za największy dar, za Syna Twojego, w którym i my
jesteśmy Twoimi dziećmi;
i za tę niedzielę, z którą w imię Jezusa Chrystusa
czekamy na Twój wielki dzień, dzień ostatni. Amen.

Według H. Lilje