Ostatnia Wieczerza

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.  Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.(J 6, 51-56). 

*

Dziś zrozumiałam wiele tajemnic Bożych. Poznałam, że Komunia święta trwa we mnie do następnej Komunii świętej. Żywa i odczuwalna obecność Boża trwa w duszy, ta świadomość pogrąża mnie w głębokim skupieniu, bez żadnego z mej strony wysiłku… Serce moje jest żywym tabernakulum, w którym się przechowuje żywa Hostia. Nigdy nie szukałam Boga gdzieś daleko, ale we własnym wnętrzu; w głębokości własnego jestestwa obcuję z Bogiem swoim. (  “Dzienniczek”, nr 1302)

*

Jezus powiedział: „Gorąco pragnąłem spożyć z wami ten posiłek”. W tych słowach została wypowiedziana cała tęsknota Jezusa za nami. Całym sercem pragnę,byście tu byli, pragnę was spotykać, pragnę was zobaczyć, być z wami. Pragnę, aby moja miłość w was była i przemieniała wasze życie, nadawała mu smak. Jezu, spraw, byśmy ciągle pragnęli przyjmować Ciebie w Eucharystii, spraw, by Komunia nas przemieniała!