NMP

Pamiętaj o nas, dobra i słodka Dziewico.
Ty jesteś moją Matką, a ja Twoim synem,
Ty jesteś potężna, a jam jest biedny człowiek.
Błagam Cię więc, słodka Panno Maryjo,
żebyś mną kierowała na wszystkich moich drogach
i we wszystkich moich czynach.
Nie mów, pełna łaski Dziewico, że Ty tego nie możesz.
Wszak Twój Syn umiłowany dał Ci wielką władzę
jak w niebie tak i na ziemi.
Nie mów, żeś tego nie powinna robić,
bo jesteś wspólną Matką nas tu wszystkich ludzi.
Jeśli nie możesz, to Ci to wybaczę…
Jeślibyś nie była moją Matką,
zniósłbym to cierpliwie, ale ponieważ Ty,
słodka Dziewico jesteś moją Matką
i jesteś potężna, jakże Ci to wybaczę,
jeśli mi nie pomożesz?
Jeśli mi nie udzielisz Twojej pomocy i opieki?
Widzisz, moja Matko, że jesteś zmuszona
przyjąć wszystkie moje prośby.
Dla czci i chwały Twojego Syna
przyjmij mnie więc jak swoje dziecko,
nie patrząc na moją nędzę.
Wyzwól moje ciało i moją duszę
od wszelkiego zła i daj mi
wszystkie Twoje cnoty,
a przede wszystkim pokorę.
Uczyń mi także podarek z wszystkich darów i łask,
które się podobają Trójcy Przenajświętszej –
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Św. Franciszek Salezy (1567 – 1622), biskup Genewy, doktor Kościoła (od 1877), kierownik duchowy św. Joanny de Chantal. Pisarz, autor Filotei, Traktatu o miłości Bożej, Kontrowersji i wielu listów. Gorliwie nawracał kalwinów w Genewie i okolicy. Wraz ze św. Joanną założył zgromadzenie ss. Wizytek. Kanonizowany w 1665 r. Pius XI mianował go patronem pisarzy katolickich.