Niepokalana Matka Matek

Królowo uwieńczona dobrocią, wielkością i świętością!
Ty wiesz, że jutrzenka jest między dniem i nocą,
ale bardziej skłania się ona do dni, niż do nocy,
bo jutrzenka jest po to, żeby był dzień.
Tak i Ty, Królowo jesteś między Synem
i nami grzesznikami, a Twój Syn
jest Dniem pełnym blasku,
my zaś jesteśmy nocą ciemności i grzechów.
Ty, która jesteś bliżej Syna Twego, ale w Nim
bliska nas grzeszników, daj nam Jego światłość
i nie dopuść nam pozostawać w ciemnościach.
Idź, Królowo, ku jasności Dnia
i nie wspominaj nocy, bo to do Ciebie niepodobne.
Nie wierzę, żebyś Ty o nas miała zapomnieć,
bo jeśli jesteś Matką Boga, jesteś także Matką grzeszników.
A jakaż matka zapomni o swoich dzieciach,
zwłaszcza, gdy są słabe i w ciemnościach?
O Królowo, niech to się nigdy nie nie stanie!
Pamiętaj o nas i oświecaj świat cały,
bo Ty jesteś światłością, jasnością i jutrzenką
wszystkiego, co istnieje w jasności Twojego Syna.

Św. Rajmund Lulle (zm. 1315)