Królowa

Maryjo, nasza Królowo, bądź z nami przez
kolejne lata i pokolenia, przybliżając nam
Chrystusa i Jego królestwo: królestwo łaski
i prawdy, królestwo wiary, nadziei i miłości,
królestwo życia wiecznego. Amen.