MB Eleusa

O Maryjo, słodka Matko w Niebie,
prowadź nasze kroki po drodze życia,
jakże często stromej i pełnej wyboi,
a u kresu drogi bądź nam niebios Bramą
i ukaż nam błogosławiony Owoc Twego Łona – Jezusa! Amen.

Modlitwa Piusa XII