Bóg

Modlitwa apostoła świeckiego w drodze

Tylko Bóg jest źródłem wiary,
Ale ty możesz o niej świadczyć.
Tylko Bóg może dać nadzieję,
Ale ty możesz przywrócić zaufanie twoim braciom.
Tylko Bóg może obudzić miłość,
Ale ty możesz nauczyć bliźniego, jak kochać.
Tylko Bóg jest szafarzem pokoju,
Ale ty możesz siać jedność.
Tylko Bóg może dać siłę,
Ale ty możesz wspierać zniechęconego.
Tylko Bóg jest drogą,
Ale ty możesz ją wskazać innym.
Tylko Bóg jest światłem,
Ale ty możesz sprawić, że wszyscy je zobaczą.
Tylko Bóg jest życiem,
Ale ty możesz wskrzesić w innych chęć życia.
Tylko Bóg może dokonać czegoś, co zdaje się niemożliwe,
Ale ty możesz zrobić to, co możliwe.
Tylko Bóg wystarcza sam sobie,
Ale bardzo lubi liczyć na ciebie.