Maryja

Pokoro serca Maryi,
napełnij moje serce Twoimi uczuciami.
Naucz mnie być cichym i pokornym sercem,
tak jak uczyłaś Jezusa.
Milczenie Maryi,
naucz mnie, jak mogę strzec
z Tobą i tak jak Ty „wszystkich tych spraw”,
które dotyczą Twego Jezusa.
Trosko Maryi,
prowadź mnie, abym mógł z miłością,
nieść pomoc potrzebującym,
abym był zawsze gotów na to,
aby dawać i głosić Jezusa z radością.

Św. Matka Teresa z Kalkuty