Bóg

Panie nasz i Boże, spraw,
byśmy w Tobie tylko szukali szczęścia,
bo Ty jesteś dobrem, które nigdy nie ginie.
Wielki jesteś, Panie, i wielkiej godny chwały,
wielka jest moc Twoja, a mądrość Twoja nie zna granic.
I chwalić Cię pragnie człowiek,
mała cząsteczka stworzenia,
noszący w sobie nieśmiertelność, dźwigający świadectwo grzechu
i ten dowód, że Ty, Panie, opór stawiasz pysznym.
A jednak chwalić Cię pragnie człowiek,
mała cząstka stworzenia Twego.
Ty sprawiasz, że radością jest chwalić Ciebie,
bo stworzyłeś nas kierując ku sobie
i nie zna serce nasze spokoju, aż odpocznie w Tobie.
Niechże Cię szukam, o Panie, wzywając,
i niech Cię wzywam, wierząc w Ciebie. Amen.

Św. Augustyn