Św. Kinga

Dziewica († 1292)Wspomnienie 24 lipca

Kinga urodziła się w rodzinie królewskiej na Węgrzech. Jako 5-letnie dziecko została przeznaczona na żonę księcia krakowskiego Bolesława. Ze względu na małoletniość narzeczonych nastąpiły wówczas zrękowiny, a dopiero gdy Kinga miała 12 lat – zaślubiny. Kinga przekonała męża do zachowania czystości i oboje małżonkowie złożyli ślub dozgonnej czystości przed biskupem krakowskim Janem Prandotą w kościele franciszkanów. Po śmierci męża resztę życia spędziła w klasztorze klarysek. Św. Jan Paweł II w czasie jej kanonizacji w 1999 r. powiedział: „Mury starosądeckiego klasztoru, któremu początek dała św. Kinga i w którym dokonała swego życia, zdają się dziś dawać świadectwo o tym, jak bardzo ceniła czystość i dziewictwo, słusznie upatrując w tym stanie niezwykły dar, dzięki któremu człowiek w sposób szczególny doświadcza własnej wolności. Tę zaś wewnętrzną wolność może uczynić miejscem spotkania z Chrystusem i z człowiekiem na drogach świętości. U stóp tego klasztoru, wraz ze św. Kingą proszę szczególnie was, ludzie młodzi: brońcie tej swojej wewnętrznej wolności! Niech fałszywy wstyd nie odwodzi was od pielęgnowania czystości! A młodzieńcy i dziewczęta, których Chrystus wzywa do zachowania dziewictwa na całe życie, niech wiedzą, że jest to uprzywilejowany stan, przez który najwyraźniej przejawia się działanie mocy Ducha Świętego”.

Boże, wspieraj młodych ludzi w pielęgnowaniu czystości i obdarz ich łaską pięknej miłości.