Jakub

Święty Jakubie,
który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca
byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem
Jego Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym;
Ty, którego imię jest symbolem wojny i zwycięstwa;
uproś dla nas siłę i ukojenie w niekończących się wojnach
tego życia, abyśmy stale i wytrwale krocząc za Panem Jezusem,
mogli być zwycięzcami w walkach i zasłużyli,
aby otrzymać koronę zwycięzcy w Raju. Amen.