Anna
  Święta Anno,
  matko Maryi Dziewicy i babciu Pana Jezusa:
  Ty wspólnie ze św. Joachimem wychowałaś swoją córkę w oczekiwaniu na Mesjasza
  i nauczyłaś ją odpowiadać z gotowością na każdy znak Boga,
  przygotowując ją w ten sposób na przyjęcie łaski macierzyństwa Syna Bożego.
  Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami,
  zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki
  odkryły jak bardzo Bóg je miłuje
  i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie.
  Święta Anno, błogosław i chroń nasze rodziny.
  Amen.