Bóg

Boże mój,
oddalić się od Ciebie znaczy upaść,
wrócić do Ciebie znaczy powstać,
pozostać w Tobie znaczy budować na skale.

Odejść od Ciebie znaczy umrzeć,
wrócić do Ciebie znaczy zmartwychwstać,
mieszkać w Tobie znaczy żyć.

Nikt Cię nie traci niezwiedziony,
nikt Cię nie szuka niewołany,
nikt Cię nie znajdzie nieoczyszczony.

Opuścić Cię znaczy zagubić się,
szukać Cię znaczy kochać Cię,
widzieć Cię znaczy posiadać Cię.

Wiara pcha nas ku Tobie,
nadzieja prowadzi do Ciebie,
miłość jednoczy z Tobą.
Amen.

Św. Augustyn