pejzaż

Panie Jezu,
daj nam serce i oczy dzieci,
abyśmy cieszyli się wszystkim, co istnieje,
aby zdziwienie nasze nigdy nie ustało.
Abyśmy się nie znużyli i nie popadli w nudę,
obojętność i marazm.
Napełnij nasze oczy swoim światłem,
nasze uszy swoim słowem,
nasze ręce swoją delikatną dobrocią,
nasze serca swoją miłością uważną.
Abyśmy dawali radość i uśmiech każdemu,
kogo napotkamy.
Aby drogi nas wiodły do tych,
którzy ustali w drodze.
Ty sam patrz przez nasze oczy
i ukazuj nam nieskończoną drogę Twojej miłości.

Andrzej Madej OMI, Dobrze, że jesteś, s. 3