Zwiastowanie

I T R. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, dziękujemy Ci za Twoje „tak”, za pełne miłości i pokory przyjęcie woli Bożej. Choć nie wiedziałaś, jak od tego momentu potoczy się Twoje życie, to jednak najważniejsze było dla Ciebie posłuszeństwo Bogu i wypełnienie Jego planu. Prosimy Cię, bądź dla nas wzorem życia zgodnego z wolą Bożą. Ucz nas całkowitego zaufania Bogu. On wie, co dla nas jest najlepsze i czego nam potrzeba, abyśmy osiągnęli szczęście trwające wiecznie.

Magdalena Buczek