Kwiat

Panie, jeśli Cię kocham za mało,
daj mi łaskę kochania Cię więcej.
Jeśli nie będę umiał ocenić,
ile mi brakuje miłości,
aby jej było dość,
by rzucić się w Twoje ramiona
i już nigdy nie odłączyć się od Ciebie,
niech moje życie będzie całe ukryte
w blasku Twojego Oblicza.

Św. Augustyn (zm. 430)