św. Józef

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, o Twoją również opiekę z ufnością błagamy. Przez miłość, która Cię z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą łączyła, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą Dziecię Jezus otaczałeś, pokornie błagamy, wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i dopomóż nam w potrzebach naszych swoim potężnym wstawiennictwem. O Stróżu opatrznościowy Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia; Wybawco nasz potężny, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z największego niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od zasadzek wrogich i od wszelkiej przeciwności, a każdego z nas otaczaj nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, pobożnie umrzeć i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.