Maryja pełna wiary oczekuje zmartwychwstania


Ona bowiem, wierząc,
Poczęła Syna
I wierząc oczekiwała
Jego zmartwychwstania;
Umocniona wiarą wyglądała dnia światła i życia,
W którym po ustąpieniu nocy śmierci
Cały świat się rozweseli,
A rodzący się Kościół będzie podziwiał
Z radosnym drżeniem chwalebne oblicze
Swojego nieśmiertelnego Pana.

Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

————————————————————————-

iiii

Matka Boska Bolesna