Trójca

O Boża Wspólnoto!
O jedności, o towarzystwo, o miłości!
Jaka radość, jaka szczęśliwość dla mnie wiedzieć,
że jesteś, Trójco pełna chwały niewymownej,
błogości niepojętej i nieskończonego dobra.
Wiedzieć, że Ty jesteś Bogiem,
Jedynym Bogiem Żywym i królującym
nad wszystkim, na zawsze.
Jaka radość!

Św. Jan Eudes (zm. 1680)