krzyż

Znaczę znakiem krzyża moją twarz.
Najpierw oczy, potem uszy,
nos, usta. Kładę znak krzyża na gardle,
na ciemieniu…
Chronię znakiem krzyża moje barki,
ramiona aż po same dłonie.

Bądź znaku krzyża przy moich nogach,
przy mych stopach.
Niech będzie krzyż przede mną, za mną,
po mej prawicy, po mej lewicy
przeciw kłopotom w górach i dolinach.

Niech widzę krzyż od wschodu,
niech mnie osłania od zachodu,
niech mi pomaga od północy i od południa.
Żegnam znakiem krzyża moje serce.
Niech będzie krzyż na niebie i przy ziemi.
Niech krzyż zatrzyma nieszczęście,
rany ciała i duszy.

Żegnam się znakiem krzyża, kiedy siadam,
kiedy leżę, kiedy stoję.
Bądź, krzyżu, moją siłą.
Prowadź do Króla niebios.
Znaczę znakiem krzyża mój kraj,
parafię, Kościół, świat cały.

Niech nas wspomaga znak krzyża
w tym i przyszłym świecie.
Broń nas, znaku krzyża, przeciw
niebezpieczeństwom.
Ochraniaj od stóp do głów.

Bądź z nami, krzyżu, aż do dnia ostatniego,
kiedy umrzemy, kiedy zakopią nas w ziemi.
Znaczę znakiem krzyża moją twarz,
moje serce.

Modlitwa irlandzka z IX w.