Dzieciątko

3. NARODZENIE JEZUSA W BETLEJEM

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).

*

Z homilii św. Jana Pawła II:

Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa, zawierzone ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest dla nas wszystkim!

W tym Dziecięciu – Synu, który został nam dany – znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie kończy – Chleb eucharystyczny. Bóg jest ukryty w Dziecku; Bóstwo jest ukryte w Chlebie Życia.

(Homilia z Betlejem, 22 marca 2000 roku)

*

Bóg zdany na łaskę człowieka przychodzi jako bezbronne dziecko, szukając miejsca dla siebie, w nadziei, że zostanie przyjęty, otoczony miłością, że nie zostanie zapomniany i porzucony.

Maryjo, naucz nas miłości i wierności Chrystusowi!