Łagiewniki

Panie Jezu,

Ty to wyswobodziłeś mnie z grzechu i wszelkiej zależności od Złego, w której przyszedłem na świat. Dziękuję Ci za to, że w Chrzcie Świętym podarowałeś mi wolność, na którą niczym nie zasłużyłem. Całą zapłatę uiściłeś Ty sam swoją Krwią. Dziękuję, ilekroć prosiłem o miłosierdzie, przez sakrament pokuty odnawiałeś w moim sercu niewinność Bożego Dziecka. Dzisiaj pragnę Cię prosić o przywrócenie mi całej niezależności od zła. Ty możesz mnie obmyć z wszelkiego wpływu tych pragnień, myśli, słów i czynów, które zasiane przez Szatana w czyimkolwiek sercu, zaciążyły na moim życiu i nie pozwalają mi do końca otworzyć swojego serca na Ciebie.