Chleb

Panie Jezu Chryste miłosierny,
który rzekłeś Janowi świętemu pod krzyżem:
„Oto Matka twoja” – patrz, oto moja matka,
moja żona, moje dzieci, siostry, krewni,
przyjaciele, domownicy moi
– wszyscy, których kocham i którzy mnie kochają.
Panie Jezu, weź nas pod skrzydła opieki swojej,
zachowaj nas od złego na duszy i na ciele,
prowadź i doprowadź do Ojca.
A jeżeli na tej drodze zesłać nam raczysz krzyż,
niech się dzieje wola Twoja święta.
Błogosławione niech będzie Imię Pańskie!
Ale, Panie Jezu, racz nam dać moc i łaskę
do dźwigania krzyża tak,
aby z naszych boleści Tobie chwała
nam zasługa rosła ku zbawieniu.
Jezu Nazareński, Synu Boga żywego,
zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu Chryste miłosierny!
Wszystko, o co Cię błagam dla moich ukochanych,
racz dać w tej samej mierze moim nieprzyjaciołom,
których miłuję miłością Twoją we mnie,
którym odpuszczam wszystkie krzywdy i zniewagi
dla chwały Twojej, bo Ty tego chcesz.
Ty mnie tego nauczyłeś,
o słodki, o litościwy, o ukochany,
o Boski Mistrzu miłości i przebaczenia.
Jezu Nazareński, Synu Boga żywego,
z Tobą wszystko i dla Ciebie wszystko.

Lucjan Rydel