Duch Święty

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się
przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi,
poświęcam Ci i oddaję duszę mą i ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości,
doskonałość Twojej sprawiedliwości,

potęgę Twojej miłości.

Ty jesteś światłem i siłą mej duszy.

Przez Ciebie żyję, myślę i działam.

Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie,

nie zgrzeszył przeciw Tobie!

Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój,

niech idę za Twymi natchnieniami i poruszeniami.

O Duchu Święty, Dawco daru miłości, rozlewaj miłość Bożą w sercach naszych.

O Duchu Święty, Dawco daru mądrości, oświecaj nas.
O Duchu Święty, Dawco daru rozumu, pouczaj nas.
O Duchu Święty, Dawco daru rady, radź nam i kieruj nami.

O Duchu Święty, Dawco daru mocy, umacniaj nas.
O Duchu Święty, Dawco daru umiejętności, rozpraszaj naszą nieświadomość.
O Duchu Święty, Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź nas od wszelkiego grzechu,

byśmy nie utracili Boga.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarzaj nas Twoim pokojem.

O Duchu Święty, Dawco wolności, wyzwalaj nas z wszelkiej niewoli.

O Duchu Święty, Dawco pocieszenia, pocieszaj nas w naszych smutkach i zmartwieniach.

     Błagamy Cię, Duchu Święty Boże, udzielaj nam mocy, abyśmy w każdej chwili życia kierowali się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.

Duchu Święty, razem z Jezusem prowadź nas do Ojca.
Amen.