Krzyz

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się
jak Ty o oddalenie cierpienia, a gdy wolą Bożą
jest, byśmy cierpieli, wspieraj nas i ucz przyjmować je,
znosić i ofiarować dla większej chwały Bożej
i dla dobra wszystkich ciepiących. Amen.