KLIKNIJ – ZDJĘCIA Z MONTAŻU I POŚWIĘCENIA ORGANÓW

Dzisiejszy dzień /6 września A.D. 2020/ w historii parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu to dzień szczególny. Starania oo. Paulinów sprawiły, że nowe organy, które dziś zostały poświęcone, przywracają ducha tej pocysterskiej świątyni. Są one darem Serbskiego Ortodoksyjnego Kościoła Prawosławnego w Wiedniu dla naszej parafii. Organy, które dzisiaj możemy już nazywać „wągrowieckimi”, pochodzą z kościoła Matki Bożej Bolesnej z Wiednia, z kościoła katolickiego, a obecnie będącego w posiadaniu wspólnoty wiernych Serbskiego Ortodoksyjnego Kościoła Prawosławnego. Budowniczym organów jest organmistrz Johann Marcelliuus Kauffmann (1910-1965). Z racji tego, że świątynie prawosławne nie używają w swej liturgii muzyki organowej, możliwe było ich przejęcie do wykorzystania w innej parafii katolickiej. Organy składają się z 3000 piszczałek; możemy zatem śmiało powiedzieć, że należą one do jednych z największych instrumentów w Wielkopolsce. Jak wspomina o. Józef Stępień, po objęciu funkcji proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, natychmiast podjąłem starania, by do wągrowieckiej paulińskiej świątyni, wróciły organy. Intensywne poszukiwania doprowadziły do znalezienia takiej możliwości. Trafiłem na informację o zamiarze likwidacji organów z jednego z kościołów prawosławnych w Wiedniu. Tę wiedzę skrzętnie wykorzystałem, i po niecałych 2.miesiącach mej posługi w Wągrowcu, znalazły się one w naszym posiadaniu. Po demontażu w Wiedniu /25.10.2019 r./, w dniu 27 października 2019 r. organy trafiły do Wągrowca. Demontaż w Wiedniu przeprowadził organmistrz p. Dominik Mazur z ekipą z Katowic. W imieniu Serbskiego Ortodoksyjnego Kościoła Prawosławnego organy przekazał nam bp Andrej Ćilerdžić. Natomiast montaż w Wągrowcu wykonały ekipy pod nadzorem organmistrzów p. Dominika Mazura z Katowic i p. Patryka Gadzińskiego z Gniezna. Szczególny wkład do tych prac wniósł także nasz parafianin p. Ryszard Stefański oraz nasz organista p. Arkadiusz Kuliberda. Zabudowę organów dostosowującą do przestrzeni chóru wraz z ornamentyką wykonała wągrowiecka firma „Pincop. Mariusza Pinkowskiego z synem Radosławem. Przy pracach rozładunkowych, jak i przy montażu organów wielką pomocą służyli parafianie /zdjęcia w galerii/. Na zaproszenie o. Józefa Stępnia – proboszcza parafii, na uroczystość poświęcenia organów przybyli m.in. podprzeor Jasnej Góry o. Marcin Ciechanowski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – przełożony i proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Biechowie o. Bogdan Waliczek oraz pierwszy przełożony i proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu o. Dariusz Nowicki. Ceremonię poświęcenia organów poprzedziło wystąpienie organmistrza p. Patryka Gadzińskiego, który zapoznał zebranych uczestników uroczystości z charakterystyką zmontowanego instrumentu. Formułę aktu poświęcenia wygłosił podprzeor Jasnej Góry o. Marcin Ciechanowski, po czym dokonał poświecenia organów. Kulminacyjnym momentem uroczystości był I Koncert Organowy, który poprowadził organmistrz p. Patryk Gadziński. Wykonawcami koncertu byli uznani organiści: p. Waldemar Krawiec z Katowic, o. Marcin Ciechanowski oraz niewidomy organista p. Marek Mielnik z Opola. Cały koncert był wielką ucztą duchową; mieliśmy okazję usłyszeć m.in. utwory Adama z Wągrowca, Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedrich Händel`a, a także kompozycje o. Marcina Ciechanowskiego. Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy. Za ten dar dla naszej świątyni, dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania, a następnie montażu. Przede wszystkim dziękujemy jednak Bogu, że sprawił, byśmy mogli się tym długo oczekiwanym darem cieszyć. Za dar organów dziękujemy także wiernym Serbskiego Ortodoksyjnego Kościoła Prawosławnego w Wiedniu, a wiernych Katolickiego Kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Wiedniu zapewniamy, że organy z ich kościoła, znalazły godne miejsce w naszej paulińskiej świątyni w Wągrowcu – mieście ks. Jakuba Wujka – tego, który dał mowie polskiej – Pismo Święte.

Janusz Marczewski