Bóg

Dobry mój Boże!
Każdego ranka przychodzę do Ciebie,
by prosić o łaski i błogosławieństwo.
Ty jesteś moim Początkiem i Końcem,
Alfą i Omegą.
Dopomóż mi, abym mógł mówić w prawdzie:
Każdy mój krok jest do Ciebie drogą,
a wszystkie me sprawy w Tobie się dokonują.
Cokolwiek zaczynam, w Tobie ma początek
i ku Tobie zmierza.
Całą moją duszę, całe moje życie
ku Tobie kieruję.
Pan niech mnie błogosławi i strzeże.
Niech zwróci ku mnie swoje Oblicze,
niech będzie dla mnie łaskawy
i niech mnie obdarzy zbawieniem.
Amen.