Chrzest Pana Jezusa

1. T. Światła Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Dla duchowego odradzania ludzi zostały ustanowione przez Chrystusa Pana dwa szczególne sakramenty: chrzest i pokuta. W Jezusie my także jesteśmy umiłowanymi synami Boga i otrzymujemy nowe życie. Chrzest w Jordanie był początkiem działalności Jezusa, dla nas jest początkiem życia wiary i motywem wielkiego dziękczynienia.

ks. Łukasz Wiśniewski MIC

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…