Św. Stanisław Kostka

 

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 na Mazowszu, w miejscowości Rostkowo. Nie znamy szczegółów jego dzieciństwa. W wieku 14 lat udał się ze starszym bratem do szkoły prowadzonej przez jezuitów w Wiedniu. Po początkowym okresie, kiedy musiał nadrobić braki w dotychczasowej edukacji, stał się jednym z prymusów. Pod koniec trzeciego roku nauki Stanisław był już jednym z najlepszych uczniów. Zachowały się zeszyty Stanisława ze szkoły wiedeńskiej z poprawkami nauczyciela. Stanisław spędzał wolny czas na modlitwie i kontemplacji. Zadawał sobie różne pokuty i biczował się. To nie podobało się jego kolegom, bratu, nauczycielom. Jednak nie dał się im przekonać do zmiany trybu życia. W grudniu 1565 roku bardzo ciężko zachorował. Właściciel kamieniczki, w której mieszkał, był protestantem i nie pozwolił na przybycie kapłana z Najświętszym Sakramentem. Stanisław bardzo to przeżył i modlił się. W tym czasie ukazała mu się Matka Najświętsza i dała mu na ręce Dzieciątko Jezus. Ukazywała mu się również św. Barbara, która w towarzystwie aniołów przynosiła mu Komunię Świętą. Kiedy wyzdrowiał, postanowił wstąpić do zakonu jezuitów. Jego rodzice nie chcieli się na to zgodzić. Wtedy Stanisław w przebraniu żebraka uciekł z Wiednia i przez Augsburg i Dylinę podążył do Rzymu. W Rzymie został przyjęty do nowicjatu przy kościele św. Andrzeja, gdzie wyróżniał się pobożnością. W wieku 18 lat, na początku 1568 roku, złożył śluby zakonne. W sierpniu nagle zachorował i zmarł w nocy z 14 na 15 sierpnia. Kilka dni wcześniej napisał list do Matki Bożej, w którym prosił, by zmarł w święto Wniebowzięcia. W chwili śmierci mówił, że widzi Matkę Bożą, która przyszła po niego.

Kult św. Stanisława Kostki zrodził się spontanicznie po jego śmierci. W 1606 roku Stanisław został ogłoszony błogosławionym. Był pierwszym członkiem Towarzystwa Jezusowego wyniesionym na ołtarze. W 1674 roku został ogłoszony jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. W 1726 roku wraz z Alojzym Gonzagą został kanonizowany. Jan XXIII uznał św. Stanisława patronem młodzieży polskiej.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

O prawdziwą miłość

Boże, który jesteś miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy za przykładem św. Stanisława, codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.