Anioł

Spotykajcie się w zażyłości z aniołami, dostrzegając ich, często niewidzialnie obecnych w waszym życiu; a nade wszystko, kochajcie i poważajcie tego, który opiekuje się waszą diecezja, tych, którzy należą do osób, z którymi żyjecie, a szczególnie waszego anioła: proście ich często, sławcie ich i angażujcie ich pomoc i ratunek we wszystkich waszych sprawach – duchowych czy doczesnych, aby współdziałali w waszych zamierzeniach. (Św. Franciszek Salezy)