Najświętszy Sakrament

Istotą życia aniołów jest adoracja. Przyjąć formę życia aniołów znaczy uczynić ze swego życia adorację – w stopniu, w jakim pozwala na to ludzka słabość. (kardynał Joseph Ratzinger)