Bóg

Niech człek Cię chwali,
O dobry Stwórco,
Z serca i z duszy,
Gwoli miłości,
Nie gwoli swojej
Małości w świecie.
Gwoli obrazu
Twego wzniosłego,
O święty Stwórco,
Który sam dźwignął,
Czysty i wierny,
Na ołtarz ducha.
Boże, światłości,
Niechaj Cię serca
I usta chwalą,
Byśmy, o Święty,
Zawsze i wszędzie
Cię miłowali.

Alkuin (+ 804)
Przełożył Wiktor Woroszylski