Dar Boga

Człowiek jest doskonałością wszechświata, duch jest doskonałością człowieka; miłość jest doskonałością ducha, a miłość chrześcijańska jest doskonałością miłości.
Św. Franciszek Salezy, Traktat o miłości Bożej.