IHS

Gdy nie będzie kapłanów, nie będzie również Pana Jezusa na ziemi, no bo kto będzie sprowadzał Go do do nas z nieba słowami słowami konsekracji. Bogu dzięki, że żyjemy w kraju katolickim. W każdym mieście są kościoły, a w każdym kościele po kilka Mszy Św. w niedzielę. Czy ktoś wyobraża sobie, że może być inaczej? Gdy zabraknie kapłanów – będzie inaczej. Drodzy rodzice, nie bójcie się zawierzyć swoich synów Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Wasi synowie nie są waszą własnością, ale darem Boga dla was. Pozwólcie, by sam Bóg ich prowadził. Zechciejcie z pełną ufnością współpracować z Nim, a nie utrudniać Mu realizacji Jego zamierzeń. Wszyscy wierzący, módlmy się o dary Ducha Świętego, zdrowie i siły, i opiekę Maryi dla każdego kapłana. Módlmy się o święte rodziny, bo z nich będą powoływani święci kapłani.

Aneta Wojtasiewicz