Modlitwa

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi.
Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament,
skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę
nad samym sobą. Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,
aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach,
aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca
ludzkie i trudy codziennego życia. Amen.