Dźwiganie Krzyża
O łaskę dobrej spowiedzi dla penitentów i światło Ducha Świętego dla spowiedników

Dźwiganie krzyża

Szymon, choć przymuszony, bierze krzyż i towarzyszy Zbawcy. Tak bardzo Bóg potrzebuje dziś pomocników, którzy żyjąc z Nim w komunii, zawalczą o życie bezbronnych i pomogą, służąc Bogu, każdemu bliźniemu! Chodzi o otwarte serce
dla bliskich, a także podanie ręki dalekim oraz nieznajomym. Przepraszam Cię, Panie,  za obojętność wobec ludzi!

ks. Mateusz Gawarski

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…