MB KLASZTORNA

Zawsze była patronką życia zakonnego – wzorem oddania życia Bogu, nauczycielką modlitwy, mistrzynią kontemplacji, modelem odosobnienia. To pod Jej opieką rozwijały się najpotężniejsze zakony i najwspanialsze wspólnoty. Do dziś Maryja jest niedoścignionym wzorem dla wszystkich zakonników i zakonnic. Tomasz Merton, który widział w Maryi najradośniejszy znak powołania, pisał:

„Twa radość jest powołaniem ukrytych dzieci Kościoła – tych, którzy przez śluby pogrzebali się w pustelniach i klasztorach. Milczący trapiści lub szarzy, granitowi kartuzi, spokojni karmelici albo rozmodleni cystersi, posiani w noc kontemplacji, opieczętowani ciemnością, czekający na narodzenie”.

Maryja, czczona jako patronka życia zakonnego, ukazuje nam wszystkim inny, głębszy wymiar życia, którym jest trwanie w zjednoczeniu z Bogiem i przywoływanie Jego przyjścia.