Trójca Święta

Módlmy się do Boga Ojca wszechmogącego,
który w dobroci swojej zawsze wysłuchuje
próśb swoich dzieci,
i z ufnością mówmy do Niego:
Stworzycielu świata,
przyjmij nasze dziękczynienie
w tym dniu, który nam dała Twoja dobroć,
abyśmy wspominali zmartwychwstanie
Twojego Syna.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!

Panie Jezu Chryste, Światłości zrodzona
ze światłości Ojca!
Pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać,
kieruj naszą nadzieję i nasze życie
do Boga Ojca.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!

Niech Duch Święty pouczy nas
o Twojej woli, Panie,
a Jego mądrość i miłość
niech zawsze nas prowadzi.
Błogosławiony bądź, Panie, na wieki!