Aniołowie

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

– zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów,

– módl się za mną.

Święty Aniele, stróżu mój,

Święty Aniele, przewodniku mój,

Święty Aniele, doradco mój,

Święty Aniele, opiekunie mój,

Święty Aniele, przyjacielu mój,

Święty Aniele, duchowy bracie mój,

Święty Aniele, nauczycielu mój,

Święty Aniele, pasterzu mój,

Święty Aniele, pomocniku mój,

Święty Aniele, pocieszycielu mój,

Święty Aniele, patronie mój,

Święty Aniele, obrońco mój,

Święty Aniele, wodzu mój,

Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego,

Święty Aniele, oświecicielu mój,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

– zmiłuj się nad nami.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.

Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

Módlmy się.

Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej raczysz posyłać świętych Aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy byli zawsze chronieni ich opieką i cieszyli się wiecznie wspólnym ich obcowaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.