św. Alfons

Tyś dla mnie, Boże, uczynił tak wiele,
a co ja biedny żebrak, uczynię dla Ciebie,
ażeby moją służbą odpowiedzieć
na tyle Twoich dobrodziejstw?
Choćbym żył tysiąc razy i oddał Ci
każde me życie, ażeby świadczyć o mojej wdzięczności,
byłoby to za mało.
I choćbym Ci służył i kochał Cię
jak wszystkie razem Twoje stworzenia,
jeszcze byłoby to za mało.
Moje długi i zobowiązania względem Ciebie,
mój Boże i Panie, są mierzone darem
Twojej miłości na krzyżu.
Mój Panie i mój Boże!
Choć biedak i żebrak, ofiaruję się Tobie
w moim dziękczynieniu z całą miłością,
na jaką mnie stać.
Nie mam nic więcej, co mógłbym Ci dać,
i co by się Tobie więcej podobało.
Ofiaruję Ci więc, Panie,
moją duszę i moje ciało
z całym moim sercem jako wyraz wdzięczności
za liczne i ogromne Twoje dobrodziejstwa,
których doznałem i wciąż doznaję od Ciebie.

Św. Alfons Rodriguez SJ (zm. 1617)

Alfons Rodriguez (1531-1617), brat zakonny, jezuita;
przez wiele lat był furtianem w kolegium jezuickim
w Palmie na Majorce, przyjaciel i kierownik duchowy
św. Piotra Klawera, mistyk, szczególny czciciel
Eucharystii i Maryi. Jemu przypisuje się Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.