Papczyński

“Błaganie Boga o wyzwolenie dusz przebywających w czyśćcu lub wspomaganie
ich innymi sposobami jest dziełem szlachetnej miłości”.
(Św. O. Stanisław. Papczyński, “Templum Dei mysticum”)
Modlitwa odmawiana każdego dnia
Panie, usłysz moją modlitwę.
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic swoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modły dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
Niedziela
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał w Ogrójcu, uwolnij dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona i przyjmij ją do swojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
Poniedziałek
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew, którą wylał Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, podczas okrutnego biczowania, uwolnij dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby mogła jak najprędzej wielbić Cię i błogosławić na wieki. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
Wtorek
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą wylał podczas cierniem ukoronowania, wyzwól dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najwięcej potrzebuje naszych modlitw, aby mogła być jak najszybciej uwolniona i mogła Cię wielbić na wieki. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…
Środa
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą wylał na ulicach Jerozolimy, dźwigając krzyż na swych świętych ramionach, wyzwól dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbogatsza w Twoich oczach w zasługi, aby mogła – przybywszy jak najprędzej do nieba w chwale, do której jest przeznaczona – głosić Twoją chwałę i błogosławić Cię na wieki. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek
Czwartek
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi Świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, wyzwól dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek
Piątek
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew, którą Jezus, Syn Twój, wylał na drzewie krzyża, szczególnie ze swoich świętych rąk i stóp, wyzwól dusze z czyśćca, a szczególnie tę, za którą jestem najbardziej obowiązany modlić się, ponieważ nie mogę być przyczyną, która powstrzymuje Cię od przyjęcia jej do Twojej chwały, gdzie mogłaby wielbić Cię i błogosławić na wieki. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek
Sobota
O Panie, Boże Wszechmogący, proszę Cię przez Najświętszą Krew, która wytrysnęła z boku Twojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności i dla wielkiego bólu Jego Niepokalanej Matki, uwolnij dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicę Maryję, by mogła szybko wejść do Twojej chwały i wielbić Cię z Nią w Tobie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…