Owoce Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, Boże Stworzycielu,
i nawiedź dusze wszystkich Twoich dzieci,
napełnij łaską Twą i chwałą Twoją
nasze serca stworzone przez Ciebie – dla Ciebie.
Jezus Cię nazwał Duchem pocieszenia
i Darem nieskończonym Boga najwyższego,
i Wodą żywą, Ogniem i Miłością,
i słodkim duszy naszej namaszczeniem.
Ty nam przynosisz siedem świętych darów.
Tyś dla nas ręką Ojca wszechmocnego.
Synowi obiecany i do nas posłany
jesteś natchnieniem naszych słabych głosów.
Spraw, niech zabłyśnie dla nas światłość Twoja.
Wlej Twoją miłość w serca wszystkich ludzi,
a w słabość ciała naszego zmęczenie
włóż dar Twej mocy – Twą świętą obecność.
Naszego wroga odpędź precz, daleko.
Przyjdź szybko z darem Twojego pokoju.
By nas prowadzić – Ty sam idź przed nami!
Od zła wszelkiego ochroń nas Twą mocą.
Amen.

Marcel Thomas