Częstochowa

W dniu 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po długotrwałych zaborach: rosyjskim, pruskim i austriackim. Jest to święto narodowe, ale należy pamiętać, że zawdzięczamy je Bogu i Jemu należy za to dziękować. W czasie naszej wspólnej modlitwy pamiętajmy o Ojczyźnie i zawierzajmy ją Bogu przez ręce Królowej Korony Polskiej i świętych naszych rodaków. W czasie wieczornego pacierza należy wspólnie polecać Bogu losy naszej Ojczyzny. Możemy posłużyć się następującą modlitwą.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.