Św. Franciszek

Modlitwa w intencji rozeznania powołania

„Najwyższy
Chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym mógł wypełniać
Twoje święte i prawdziwe
posłannictwo”.

Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu

„Chcę uczynić wszystko, czego pragnie Bóg”
– Bł. Maria od Męki Pańskiej
Założycielka FMM