Święta Rodzina

Święty Józefie, Twojej opiece Bóg powierzył swoje największe Skarby: Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę, Maryję, a Ty z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, wszystkie nasze prace, radości i cierpienia. Szczególnie powierzam Ci moich rodziców. Proszę, wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś nam łaskę wiary, miłości i pokoju, aby nasza rodzina była szczęśliwa tu na ziemi, a kiedyś wiecznie żyła w niebie. Amen.