Tajemnica chwalebna

V T C. Ukoronowanie Matki Bożej

Taki obraz: Najświętsza Maryja Panna w niebie. W obecności Wszechmocnego, obok Niej aniołowie, święci, błogosławieni… I korona na Jej głowie. A Ona patrzy z miłością na Ciebie i mnie, na każdego, bo jest Matką kochającą. Ukoronowanie życia małżeńskiego? Taki obraz: dwoje staruszków pośród ogrodu, pod drzewem, trzyma się za ręce. A obok stół, zatopione w rozmowie dzieci ze swoimi żonami i mężami, w pobliżu na trawie bawią się wnuki. A dwoje staruszków patrzy na to z miłością.

ks. Maciej Kosewski

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…